Örenci Giri_iÖretim Elaman1 Giri_iBize Yaz1n
PROJENİN AMACI

Hazırlık aşamasındaki birikim sonucu, üniversitenin hedefleri şu şekilde sıralanmıştır:

Kısa vadede : Öğrenci ve öğretim kadrosunun e-öğretim teknolojisi ile tanışmasını sağlamak; uzaktan ve yüz yüze öğretimin karma olarak kullanıldığı “blended learning” modeli içinde verilen derslerle ilk örgütlenmeyi kurmak...

PROJENİN GELİŞİMİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, uzaktan öğretim teknolojilerinin etkin kullanımı için hedef ve stratejilerini belirlemek ve bu doğrultuda kalıcı adımlar atmak amacıyla Mayıs 2002 tarihinde bir hazırlık komisyonu oluşturmuştur...

ÖĞRENCİ EL KİTABI

e-öğrenim, 2002-2003 Öğretim yılında başlanan ve Yıldız Teknik Üniversitesinde derslerin belli bir kısmının, İnternet aracılığıyla verilmesini sağlayacak çalışmanın genel adıdır. Pilot proje statüsünde başlayan çalışmaların öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımıyla genişletilmesi, ileride derslerin uluslararası akademik platformlara açılması hedeflenmektedir.

ÖĞRETİM ELEMANI EL KİTABI

Sınıfta öğrenme, ders materyalinin öğretmen tarafından öğrenciye doğrudan aktarıldığı, öğrenme ediminin öğretmen ve öğrenci tarafından dolaysız bir biçimde gerçekleştirildiği bir öğrenme biçimidir. Öğrencinin ders materyalini almakta zorlandığı noktada öğretmene geri bildirimde bulunması...

LOTUS LEARNING SPACE HAKKINDA

Lotus LearningSpace 5.0 programı on-line derslerin oluşturulması , yönetilmesi, öğrencilere ulaştırılması ve ders işleyişinin takip edilmesi için kullanıcı ara yüzü sağlayan bir yazılımdır.LearningSpace 5.0, ilişkisel veritabanı ve ders içerik dosyalarının da içinde bulunduğu üç bileşenli bir sistemin parçasıdır...


ÖĞRENME-ÖĞRETME MODELİMİZ

Üniversitemizde yürütülen e-öğrenim projesinin öğrenme-öğretme sürecinin tasarlanmasına karma öğrenme(blanded learning) modeli temel oluşturmaktadır. Bu modele dayalı olarak derslerin hazırlanmasında ve uygulanmasında bir yandan teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanılmakta...

 • Sistem giriş linkleri düzeltildi
  03-31-2005 20:57
 • |<|test|<|test|<||<|1119032562|<|com1030016005|<| |<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119311628|<|com1558685975|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119611375|<|com1376247181|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1121029979|<|com312429962|<| |<|test|<|venolas|<||<|1121257216|<|com218918484|<|
 • 2004-2005 Bahar yarıyılı başladı
  02-14-2005 10:55
 • |<|test|<|test|<||<|1119032562|<|com1030016005|<| |<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119311628|<|com1558685975|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119611375|<|com1376247181|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1121029979|<|com312429962|<| |<|test|<|venolas|<||<|1121257216|<|com218918484|<|
 • Yardım sayfası güncellenmiştir
  10-18-2004 17:33
 • |<|test|<|test|<||<|1119032562|<|com1030016005|<| |<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119311628|<|com1558685975|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119611375|<|com1376247181|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1121029979|<|com312429962|<| |<|test|<|venolas|<||<|1121257216|<|com218918484|<|
 • E-Yıldız Projesi Macromedia Başarı Hikayeleri arasında
  02-17-2004 14:45
 • |<|test|<|test|<||<|1119032562|<|com1030016005|<| |<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119311628|<|com1558685975|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119611375|<|com1376247181|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1121029979|<|com312429962|<| |<|test|<|venolas|<||<|1121257216|<|com218918484|<|
 • Site açılışı
  10-09-2003 16:12
 • |<|test|<|test|<||<|1119032562|<|com1030016005|<| |<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| |<||<||<||<||<|1|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119311628|<|com1558685975|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1119611375|<|com1376247181|<| , 192.168.5.181|<|test|<|test|<||<|1121029979|<|com312429962|<| |<|test|<|venolas|<||<|1121257216|<|com218918484|<|
Eski duyurular
 
© Y.T.Ü. E@Yıldız Projesi Ana Sayfası'nın tüm hakları Yıldız Teknik Üniversitesi'ne aittir.